Kapat

Konsinye ihracat nedir?

Konsinye ihracat süreci; bir malın yurt dışında bulunan alıcılarına, ihracatçıların yurt dışı temsilciliklerine ya da temsilci olmayan komisyoncu kişilere, kesin satışı sonraki bir zamanda yapılması planlanan malın gönderilme aşamalarını belirten sürece verilen isim. Çeşitli ihracat türleri içerisinde konsinye ihracat, tek bir parça halinde satılmayan ve bölümler şeklinde satılması planlanan ürünler söz konusu olduğunda tercih edilir. 

27.03.2024

Konsinye ihracat nedir?

Konsinye ihracat süreci; bir malın yurt dışında bulunan alıcılarına, ihracatçıların yurt dışı temsilciliklerine ya da temsilci olmayan komisyoncu kişilere, kesin satışı sonraki bir zamanda yapılması planlanan malın gönderilme aşamalarını belirten sürece verilen isim. Çeşitli ihracat türleri içerisinde konsinye ihracat, tek bir parça halinde satılmayan ve bölümler şeklinde satılması planlanan ürünler söz konusu olduğunda tercih edilir. 

Fiziksel faturalar olan kâğıt fatura türlerinin dijital ortamda bulunan uygulamalar üzerinden düzenlenmesini sağlayan dijital fatura sistemleri e-Fatura uygulamaları olarak bilinir. Uygulamalar fatura oluşturma süreçlerinin daha hızlı hale gelmesini, el ile yapılan fatura hazırlama aşamasında yaşanabilen hataların engellenebilmesini ve çalışma süreçlerinin daha verimli bir hale gelmesini hedefler. E-fatura uygulamalarının yaygınlaşması ile gereksiz kâğıt harcamalarının önüne geçmek ve gereksiz kâğıt tüketimini önlemek daha kolay olur. Fiziksel faturalar, fiziksel olarak saklanabilirler bu yüzden saklanacakları bir yere ihtiyaç duyarlar, bu durum işletmeler için ek bir yük getirebilir ancak e-Faturalar dijital ortamlarda meydana getirilir ve saklanabilir, bu da saklanmaları için ek bir yer ayrılmasını gerektirmez.

Konsinye ihracat nedir ve nasıl gerçekleşir?

Konsinye ihracat nedir?” sorusunun cevabı bir ihracatçının satacağı malları, malın gönderileceği ülkede bulunan bir temsilciye vermesi. Konsinye ihracat süreçleri genellikle malın tamamıyla satışını içermez, mal süreç içerisinde parçalar halinde alıcıya ulaştırılır. Konsinye ihracat, firmaların yeni pazarlarda aktif hale gelmeleri ve marka ismini duyurarak kendilerini büyütebilmeleri için etkili bir yöntem. Bu yöntem sayesinde malların ihracat yapılan ülkeye sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanır ve satış sürecinin başından sonuna dek güvenilir bir yol izlenmiş olur. Konsinye ihracatın maliyet avantajları da firmaların bu ihracat yöntemini ihracat süreçlerinde kullanmaya yönelmesine katkıda bulunur. Ürünlerin pazarlanması ve dağıtımı gibi süreçlerde konsinye ihracat yapılırken zamandan tasarruf edilir ve süreç verimliliğinin artması amaçlanır. “Konsinye satış nedir?” sorusu, konsinye ihracat konusunda bilgi almak isteyen üreticilerin cevabını merak ettikleri sorulardan biri. Konsinye satış garantili bir satış çeşididir, süreçlerle temsilciler ilgilenir. Bu da firmaların iş yükünün bölüşülmesine ve iş birliğinin artmasına katkıda bulunur.

Konsinye ihracat yönetimi ve konsinye ihracat sürecinde gerçekleştirilen adımlar şu şekilde meydana gelir:

 • Öncelikle pazar araştırmaları gerçekleştirilir. Ürünün satılması hedeflenen pazarlardaki yetkili temsilcilikler araştırılır.
 • Belirlenen bir temsilci ile anlaşma sağlanır.
 • Konsinye ihracatına dair her şeyi içeren yazılı bir anlaşma oluşturulur. 
 • Anlaşma doğrultusunda ürünler hazırlanır ve gönderim için işlemler tamamlanır.
 • Konsinye ihracat sürecine ait faturalar ve belgeler oluşturulur.
 • Ürünlerin ihraç süreçleri başlatılır.
 • Belirlenen ürünler anlaşma sağlanan temsilciliklere konsinye olarak gönderilir.
 • Ürünlerin ulaşacağı ülkedeki gümrük işlemleri ve ithal mal kontrolleri gerçekleştirilir.
 • Ürünün temsilciliklere ulaşması ve satışa sunulmasından sonra ürünün gelirleri belirlenen ortaklar arasında paylaştırılır.

e-Fatura sistemi ve konsinye ihracat

Elektronik belge yönetimi aşamalarının hızlanmasının önemli hale geldiği modern ticari dünyada konsinye ihracat ve e-Faturaların birlikte kullanımı işletmelerin satış süreçlerini daha hızlı sonuçlandırmalarına yardımcı olur. e-Fatura sistemlerinin konsinye ihracat süreçlerinde tercih edilmesi durumunda elde edilebilecek avantajlar şu maddelerle özetlenebilir:

 • Dijital faturalama süreçleri fatura işlemlerinin birçok noktadan eş zamanlı ya da farklı zamanlarda birden fazla kişi tarafından kolaylıkla görüntülenmesine destek olur. Kağıt faturalar fizikseldir ve herkese aynı anda ulaşamaz. Bununla birlikte e-faturalar ihracat sürecindeki herkesin barkodlar ya da karekodlar aracılığıyla kolaylıkla ulaşabileceği belgeler olarak konsinye ihracat süreçlerinde kullanımı yüksek oranda tercih edilir.
 • Bilgilerin dijital ortama aktarılması ile birlikte bu verilerin korunma oranı da oldukça yüksek bir seviyeye ulaşır. Dijital sistemler çeşitli şifreler ve aşamalı güvenlik seçenekleri ile korunur, bu sayede e-Faturalara ve diğer belgelere yalnızca erişim yetkisi olan kişilerin ulaşabilmesi kolaylaşır.
 • e-Fatura sistemlerinin konsinye ihracat süreçlerinde kullanılması raporlama süreçlerinde de verimlilik getirir. Alım, satım, dağıtım gibi birçok süreç dijital olarak izlenebilir olur bu da raporlama aşamalarının çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına ve taraflar arasında hızlı bir şekilde paylaşılmasına katkı sunar.
 • e-Fatura sistemleri sayesinde maliyetler ve diğer harcama kalemleri çok daha kolay bir şekilde tespit ve takip edilir. Dijital sistemler verileri tek tıkla getirir. Bu yüzden e-fatura kullanımı süreçleri hızlandırır.

Konsinye ihracat ve e-Fatura entegrasyonu: İşletmelere sağladığı faydalar

e-Fatura sistemleri ve konsinye ihracat örnekleri bir arada kullanıldıklarında oldukça etkili sonuçlar meydana getirdikleri görülür. e-Fatura uygulamalarının konsinye ihracat alanına entegrasyonunun sağladığı avantajlar şu maddelerle özetlenebilir:

 • Sistemlerin entegrasyonunda ihracat dokümantasyonu konusunda büyük avantajlar meydana gelir. Konsinye ihracat aşamalarında oluşturulan e-Faturalar, dijital sistemler içerisinde düzenli bir halde toplanır ve saklanır.
 • Arşivleme sürecinin dijital hale gelmesi kontrolleri kolaylaştıracağı için sonraki ihracat süreçlerinde de önceden yapılmış arşivleme çalışmaları gelecek süreçlere katkı sunar.
 • Konsinye ihracat sürecinde satış ve lojistik süreçlerinin şeffaf bir şekilde görülüp taraflar arasında paylaşılabilmesi önemli bir yer tutar. e-Fatura ve konsinye ihracatın avantajları bir araya geldiğinde veri izleme ve analiz süreçleri çok daha verimli bir şekilde takip eder.
 • Gümrük işlemleri, taşıma süreçleri ve sürecin başından sonuna kadar devam eden tüm aşamalarda e-Faturalar sayesinde her iki taraf da güvenilir kayıtlar tutar.

Elektronik fatura avantajları sayesinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini izleyen süreçte e-Faturalar hızlı bir şekilde ve otomatik yöntemlerle oluşturur. Bu sayede faturalama süreçleri için ekstra bir zaman harcanması gerekmez ve bu işlemler olabildiğince kısa sürede tamamlanır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?