Kapat

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, vergi mükellefi ve tüzel kişiliğe sahip olan kurumların yıl içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan vergiye verilen isimdir.

28.04.2022

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, vergi mükellefi ve tüzel kişiliğe sahip olan kurumların yıl içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan vergiye verilen isimdir. Tüzel kişiliğe sahip olan her sermaye kurumunun bu vergiyi ödemesi konuyla ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir. Şahıs şirketleri tüzel kişilik olmadıklarından kurumlar vergisi ödeme yükümlülükleri yoktur. Peki kurumlar vergisi oranı, beyannamesi ve kanunu neleri kapsar ve kurumlar vergisi mükellefleri kimlerdir? Aşağıda bu gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Kurumlar vergisi oranı nedir?

Kurumlar vergisi oranı tüzel kurumlardan alınan yıllık vergi oranını ifade eder. Kurumlar vergisi yıllara göre ve değişen kanunlara göre farklı oranlarda uygulandı. 2007 yılından önce %33 olarak uygulanan kurumlar vergisi bu yıldan sonra %20 olarak yeniden güncellendi. Yaklaşık 11 yıl sonra 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ise kurumlar vergisi %22 olarak belirlendi. 1 ocak 2021 tarihinden itibaren vergi mükellefi olanların ödemesi gereken yıllık vergi oranı ise %25 şeklinde gerçekleşti. 2022 yılı hesap döneminde kurum kazançları üzerinden %23 vergi alınması ilgili kanunun 13. maddesine göre kararlaştırıldı.

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi şirketin bağlı olduğu vergi dairesine beyanname yoluyla bildirilir. Vergi beyannamesi verildiği andan itibaren o ayın son gününe kadar ödenmesi gerekir. Ödemeler kurumlara doğrudan ya da anlaşmalı bankalar yoluyla yapılır. Vergi beyannamesi her yıl nisan ayının 1'i ile 30'u arasında verilir. Bir önceki yıla ait olan verginin beyannamesi ise en geç bir sonraki yılın nisan ayı içinde verilecektir. Elektronik beyanname yoluyla vergi beyannamesi yapan kurumların en geç o ayın sonunda saat 00:00'a kadar e posta yoluyla beyanname vermesi gerekir. Mükelleflerin her bir kurum ve işletmesi için ayrı ayrı vergi beyannamesi vermesine gerek yoktur. Tek bir beyanname ile tüm kurumların vergisini ödeyebilir.

Kurumlar vergisi kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu anayasanın 5520 numaralı maddesiyle yürürlüğe girdi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kurum giderleri çıkartıldıktan sonra kalan ücret vergi olarak yansıtılır. Kurumlar her üç ayda bir geçici vergi öderler. Kanunun 32. maddesinde ise ödenebilir olan toplam matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirtilmiştir. Eğer kurumlar yılda dört kez ödenen geçici vergiyi ödemişse yıl sonu kurumlar vergisinden bu tutarlar peşin ödenen vergiler adı altında düşürülür. O yıl ki bilançosunda zarar eden kurumlar bir sonraki yıl vergi matrahında zararını kanıtlayabilirse ettiği zarar vergi oranından düşürülür. Geriye dönük şekilde en fazla 5 yıllık zarar vergide indirim tutarı olarak yansıtılır.

Kurumlar vergisi mükellefleri kimlerdir?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde kimlerin vergi mükellefi olacağı açıkça belirtilmiştir. Buna göre ;

  • Anonim, limited ve komandit şirketler olarak faaliyet gösteren sermaye şirketleri
  • Kooperatifler
  • İş ortakları
  • Dernek ve vakıflara ait iktisadi faaliyetler yürüten işletmeler (burada sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf olarak değerlendiriliyor)
  • İktisadi kamu kuruluşları

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tüm bu gruplar aynı mükellef grubunda yer almazlar. Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olarak ikiye ayrılan gruplardan alınan vergiler farklılık gösterir:

  • Tam mükellefiyet: Hem kanuni olarak hem iş yerleri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların yurt içi ve yurt dışı gelirlerinden alınan vergiyi ifade eder.
  • Dar mükellefiyet: Kanuni ve iş yeri olarak Türkiye'de faaliyet göstermeyen ancak Türkiye'de kazandıkları gelir üzerinden alınan vergileri kapsar.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bazı dönemlerde kanunlara uygun ödeme yapan kurumlara vergi indirimi de yapılabiliyor. Kimi kurumlar ise Kurumlar Vergisi Kanunu'ndan tamamen muaftır. Tarım ve hayvancılık, güzel sanatlar, bilim ve fenni sanatları öğreten ve yayan kurum ve kuruluşlar kurumlar vergisi ödemezler.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?