Kapat

Muhasebe kodları

Muhasebe kodları genel olarak finansal işlemlerin takibini ve düzenlenmesini kolaylaştıran kodlardan oluşur. İşletme defterindeki gelir, gider ya da transfer ile varlıklar, yükümlülükler ve fon bakiyesi gibi bir işlemde kaydedilen faaliyet türünü tanımlar. Muhasebe kodları hem muhasebe verilerinin raporlanmasını kolaylaştırır hem de finansal işlemlerin sisteme girilmesini mümkün hale getirir.

07.12.2023

Muhasebe kodları

Muhasebe kodları genel olarak finansal işlemlerin takibini ve düzenlenmesini kolaylaştıran kodlardan oluşur. İşletme defterindeki gelir, gider ya da transfer ile varlıklar, yükümlülükler ve fon bakiyesi gibi bir işlemde kaydedilen faaliyet türünü tanımlar. Muhasebe kodları hem muhasebe verilerinin raporlanmasını kolaylaştırır hem de finansal işlemlerin sisteme girilmesini mümkün hale getirir.

İşletmeler bir finans kütüphanesi gibidir ve doğru bir sistem kurulmadığında verilere ulaşmak zorlaşabilir. Bununla beraber muhasebe hesap kodları istediğiniz bilgilere kolay bir şekilde ulaşmanızı ve verilerinizi düzenli tutmanızı mümkün hale getirir. Muhasebe hesap kodları genellikle rakamlardan oluşur ve her rakam belirli bir işlemi ifade eder.

Genellikle kodlarda kullanılan ilk rakam hesap sınıfını nitelendirir. İkinci rakam ise hesap grubunu gösterir. Üçüncü rakam ise büyük defter hesabını sembolüdür. Her rakam, belirli bir hesap ve sınıf ile alakalıdır ve aralarında bir uyum vardır.

Örneğin, alınan çekleri nitelendiren 101 isimli kodun hesap sınıfı dönen varlıklar ve hesap grubu hazır değerlerdir. Benzer şekilde kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerini gösteren 224 isimli kodun hesap sınıfı duran varlıklarken hesap grubu ticari alacaklardır. Genelden özele doğru detaylandırmayı kolaylaştıran muhasebe hesap kodları, istediğiniz hesabın bilgilerine kısa süre içinde erişmenizi mümkün hale getirir.

Çoğu işletme 3 rakamdan oluşan muhasebe kodlama sistemini kullansa da şirketinizin büyüklüğüne göre 6 haneli bir sistem de uygulanabilir. Genellikle işletmelerde sınıflandırılacak 1000’den az hesap vardır ve 3 haneli sistem sınıflandırma işlemini kolaylaştırır. 6 haneli hesap planı ise 1000’den az hesaba sahip olan işletmelerde süreci karmaşık hale getirir ve veri girişini olması gerekenden uzun tutar.

Muhasebe hesap kodları özellikle günlük faaliyetleri yoğun olan işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesini kolaylaştırır ve zaman kaybının önüne geçer. Bununla beraber şirketin büyüklüğü ne olursa olsun her işletme muhasebe kodlarının sunduğu avantajlardan yararlanabilir.

Muhasebe hesap kodları ne işe yarar?

Muhasebe hesap kodları işletmelere pek çok fayda sağlar. Aşağıdaki listeyi inceleyerek kodların işletmenize ne gibi avantajlar sağlayabileceğine dair fikir edinebilirsiniz.

 • Muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ve takip edilmesi: Muhasebe kodları, kayıt altına alınacak finansal işlemlerin tutarlı, doğru ve düzgün bir şekilde düzenlenmesini mümkün hale getirir. Muhasebe kodları şirketlerin mali durumlarını takip etmek için bir temel görevi görür ve istenilen bilgilere ulaşılmasını kolaylaştırır.
 • Raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Kodlama sistemi genel olarak finansal raporların daha hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Finansal raporlarda bulunan bilgilerin düzenli bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayarak karmaşık raporlama işlemlerinin daha kolay bir biçimde gerçekleştirilmesini mümkün kılar.
 • Şirketin mali durumunun takibinin yapılması: Muhasebe kodları şirketlerin borçlarını, gelirlerini, varlıklarını ve giderlerini sınıflandırmasına yardımcı olur. Böylece şirketin durumunun genel görüntüsünü almayı kolaylaştırır. Bilanço, gelir, gider ya da nazım hesaplarına ulaşımı kolaylaştıran kodlar, durum analizlerinin daha rahat bir biçimde yapılmasına olanak tanır.
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanması: Kodlama sistemi, şirketlerin vergi beyannamelerini daha doğru ve kolay bir şekilde hazırlamasına yardımcı olur. Vergi beyannamesinde yer alması gereken bilgilerin doğru bir biçimde sınıflandırılmasını sağlar. Böylece beyannamelerin doğru verilmesine olanak tanır.
 • Borç alacak dengesini kurmayı kolaylaştırması: Logo gibi muhasebe kayıtlarının tutulmasını kolaylaştıran sistemlerde bir giriş tetiklendiğinde genellikle bir borç ve bir alacak da atanmış olur. Bunun amacı hesapların kendi kendine dengelenmesini ve dolayısıyla finansal raporlama işleminin doğru olmasını sağlamaktır.
 • Maliyet optimizasyonunu desteklemesi: Muhasebe hesap kodları her işlemi ve harcama kategorisini izlemenize yardımcı olur. Böylece şirket harcamalarını daha rahat bir şekilde analiz edebilirsiniz. Analiz işleminin sonucunda bütçeleri ayarlayabilir ve farklı düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.
 • Risk azaltmaya yardımcı olması: Şirket harcamalarına ilişkin ayrıntılı veriler, sorunları daha rahat bir şekilde tespit etmenizi mümkün hale getirir. Örneğin, şirketinizin mali hareketlerinde beklenmedik durumlar yaşanıyorsa onları daha kolay bir şekilde fark edebilirsiniz.
 • Bütçeleme işlemlerini kolaylaştırması: Muhasebe hesap kodları her departmanın ürettiği gelire göre ne kadar harcadığını kolaylıkla görmenizi sağlar. Bu verileri bütçeleri özelleştirmek ve nakit tahsisi hakkında daha doğru kararlar almak için değerlendirebilirsiniz.
 • Verimlilik seviyelerini artırması: Muhasebe hesap kodları insan kaynaklı yaşanabilecek problemleri minimuma indirmenize yardımcı olur. Böylece verilerinizi daha iyi bir şekilde sınıflandırabilirsiniz.

Genel olarak muhasebe hesap kodları tablosu her şirketin verilerini doğru bir şekilde sınıflandırmasını, incelemesini, düzenlemesini ve hesaplama işlemlerini zorlanmadan gerçekleştirmesini mümkün hale getirir. İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun kodlar sayesinde sisteminizi doğru bir şekilde kurabilir, düzenli veriler arasından ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz.

Muhasebe hesap kodları tablosu

Muhasebe hesap kodları tablosu hesap sınıfı, hesap grubu, büyük defter hesabı ve hesap açıklaması bilgilerini içerir. Hesap sınıfları muhasebe hesaplarının bulunduğu genel kategorileri ifade ederken hesap grubu hesapların daha detaylı kategorilerini belirtir. Büyük hesap defteri ise en detaylı kategorilerdir. Hesap açıklaması ise hesapların işlevlerinin ve özelliklerinin açıklandığı alanlardır. Muhasebe hesap kodları tablosu ise aşağıdaki gibidir:

 1. Dönen varlıklar
 2. Hazır değerler
 3. Kasa
 4. Alınan çekler
 5. Bankalar
 6. Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
 7. Diğer hazır değerler
 8. Menkul kıymetler
 9. Hisse senetleri
 10. Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
 11. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
 12. Diğer menkul kıymetler
 13. Menkul kıymetler değer düşüldüğü karşılığı (-)
 14. Ticari alacaklar
 15. Alıcılar
 16. Alacak senetleri
 17. Alacak senetleri reeskontu
 18. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
 19. Verilen depozito ve teminatlar
 20. Diğer ticari alacak senetleri ve bonoları
 21. Şüpheli ticari alacaklar
 22. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
 23. Diğer alacaklar
 24. Ortaklardan alacaklar
 25. İştiraklerden alacaklar
 26. Bağlı ortaklıklardan alacaklar
 27. Personelden alacaklar
 28. Diğer çeşitli alacaklar
 29. Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
 30. Şüpheli diğer alacaklar
 31. Şüpheli diğer alacaklar karşılığı
 32. Stoklar
 33. İlk madde ve malzeme
 34. Yarı mamuller-üretim
 35. Mamuller
 36. Ticari mallar
 37. Diğer stoklar
 38. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
 39. Verilen sipariş avansları
 40. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

170.-178. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

 1. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme
 2. Taşeronlara verilen avanslar
 3. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
 4. Gelecek aylara ait giderler
 5. Gelir tahakkukları
 6. Diğer dönen varlıklar
 7. Devreden KDV
 8. İndirilecek KDV
 9. Diğer KDV
 10. Peşin ödenen vergiler ve fonlar
 11. İş avansları
 12. Personel avansları
 13. Sayım ve tesellüm noksanlar
 14. Diğer çeşitli dönen varlıklar
 15. Diğer dönen varlıklar karşılığı (-)
 16. Duran varlıklar
 17. Ticari alacaklar
 18. Alıcılar
 19. Alacak senetleri
 20. Alacak senetleri reeskontu (-)
 21. Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
 22. Verilen depozito ve teminatlar
 23. Şüpheli alacaklar karşılığı (-)
 24. Diğer alacaklar
 25. Ortaklardan alacaklar
 26. İştiraklerden alacaklar
 27. Bağlı ortaklıklardan alacaklar
 28. Personelden alacaklar
 29. Diğer çeşitli alacaklar
 30. Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
 31. Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
 32. Mali duran varlıklar
 33. Bağlı menkul kıymetler
 34. Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
 35. İştirakler
 36. İştiraklere sermaye taahhütleri (-)

244 İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)

 1. Bağlı ortaklıklar
 2. Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-)
 3. Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)
 4. Diğer mali duran varlıklar
 5. Diğer mali duran varlıklar karşılığı (-)
 6. Maddi duran varlıklar
 7. Arazi ve arsalar
 8. Yeraltı ve yerüstü düzenleri
 9. Binalar
 10. Tesis, makine ve cihazlar
 11. Taşıtlar
 12. Demirbaşlar
 13. Diğer maddi duran varlıklar
 14. Birikmiş amortismanlar (-)
 15. Yapılmakta olan yatırımlar
 16. Verilen avanslar
 17. Maddi olmayan duran varlıklar
 18. Haklar
 19. Şerefiye
 20. Kuruluş ve örgütlenme giderleri
 21. Araştırma ve geliştirme giderleri
 22. Özel maliyetler
 23. Diğer maddi olmayan duran varlıklar
 24. Birikmiş amortismanlar (-)
 25. Verilen avanslar
 26. Özel tükenmeye tabi varlıklar
 27. Arama giderleri
 28. Hazırlık ve geliştirme giderleri
 29. Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
 30. Birikmiş tükenme payları (-)
 31. Verilen avanslar
 32. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
 33. Gelecek yıllara ait giderler
 34. Gelir tahakkukları
 35. Diğer duran varlıklar
 36. Gelecek yıllarda indirilecek KDV
 37. Diğer KDV
 38. Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar
 39. Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar
 40. Peşin ödenen vergiler ve fonlar
 41. Diğer çeşitli duran varlıklar
 42. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
 43. Birikmiş amortismanlar (-)
 44. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 45. Mali borçlar
 46. Banka kredileri
 47. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
 48. Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
 49. Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
 50. Tahvil anapara borç taksit ve faizleri hesabı
 51. Çıkarılmış bonolar ve senetler
 52. Çıkarılmış diğer menkul kıymetler
 53. Menkul kıymetler ihraç farkları (-)
 54. Diğer mali borçlar
 55. Ticari borçlar
 56. Satıcılar
 57. Borç senetleri
 58. Borç senetleri reeskontu (-)
 59. Alınan depozito ve tem inatlar
 60. Diğer ticari borçlar
 61. Diğer borçlar
 62. Ortaklara borçlar
 63. İştiraklere borçlar
 64. Bağlı ortaklıklara borçlar
 65. Personele borçlar
 66. Diğer çeşitli borçlar
 67. Diğer borç senetleri reeskontu (-)
 68. Alınan avanslar
 69. Alınan sipariş avansları
 70. Alınan diğer avanslar
 71. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri
 72. Yıllara yaygın inşaat ve onarım
 73. Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme
 74. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
 75. Ödenecek vergi ve fonlar
 76. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
 77. Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler
 78. Ödenecek diğer yükümlülükler
 79. Borç ve gider karşılıkları
 80. Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları
 81. Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)
 82. Kıdem tazminatı karşılığı
 83. Maliyet giderleri karşılığı
 84. Diğer borç ve gider karşılıkları
 85. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
 86. Gelecek aylara ait gelirler
 87. Gider tahakkukları
 88. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
 89. Hesaplanan KDV
 90. Diğer KDV
 91. Merkez ve şubeler cari hesabı
 92. Sayım ve tesellüm fazlaları
 93. Diğer çeşitli yabancı kaynaklar
 94. Uzun vadeli yabancı kaynaklar
 95. Mali borçlar
 96. Banka kredileri

401 Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

 1. Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetler (-)
 2. Çıkarılmış tahviller
 3. Çıkarılmış diğer menkul kıymetler
 4. Menkul kıymetler ihraç farkı (-)
 5. Diğer mali borçlar
 6. Ticari borçlar
 7. Satıcılar
 8. Borç senetleri
 9. Borç senetleri reeskontu (-)
 10. Alınan depozito ve teminatlar
 11. Diğer ticari borçlar
 12. Diğer borçlar
 13. Ortaklara borçlar
 14. İştiraklere borçlar
 15. Bağlı ortaklıklara borçlar
 16. Diğer çeşitli borçlar
 17. Diğer borçlar senetleri reeskontu. (-)
 18. Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar
 19. Alınan avanslar
 20. Alınan sipariş avansları
 21. Alınan diğer avanslar
 22. Borç ve gider karşılıkları
 23. Kıdem tazminatı karşılığı
 24. Diğer borç ve gider karşılıkları
 25. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
 26. Gelecek yıllara ait gelirler
 27. Gider tahakkukları
 28. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
 29. Gelecek yıllara ertelenmiş veya terkin edilecek KDV
 30. Tesise katılma payları hesabı
 31. Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar
 32. Öz kaynaklar
 33. Ödenmemiş sermaye
 34. Sermaye
 35. Ödenmemiş sermaye (-)
 36. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
 37. Sermaye düzeltmesi olumsuz farklar (-)
 38. Sermaye yedekleri
 39. Hisse senedi ihraç primleri
 40. Hisse senedi iptal karları
 41. MDV yeniden değerleme artışları
 42. İştirakler yeniden değerleme artışları
 43. Maliyet artışları fonu
 44. Diğer sermaye yedekleri
 45. Kar yedekleri
 46. Yasal yedekler
 47. Statü yedekleri
 48. Olağanüstü yedekler
 49. Diğer kar yedekleri
 50. Özel fonlar
 51. Geçmiş yıllar karları
 52. Geçmiş yıllar karları
 53. Geçmiş yıllar zararları
 54. Geçmiş yıllar zararları (-)
 55. Dönem net karı (zararı)
 56. Dönem net karı
 57. Dönem net zararı (-)
 58. Gelir tablosu hesapları
 59. Brüt satışlar
 60. Yurtiçi satışlar
 61. Yurtdışı satışlar
 62. Diğer gelirler
 63. Satış indirimleri (-)
 64. Satıştan iadeler (-)
 65. Satış iskontoları (-)
 66. Diğer indirimler (-)
 67. Satışların maliyeti (-)
 68. Satılan mamuller maliyeti (-)
 69. Satılan ticari mallar maliyeti (-)
 70. Satılan hizmet maliyeti (-)
 71. Diğer satışların maliyeti (-)
 72. Faaliyet giderleri (-)
 73. Araştırma ve geliştirme gider (-)
 74. Pazarlama, satış ve dağıtım gider (-)
 75. Genel yönetim giderleri (-)
 76. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
 77. İştiraklerden temettü gelirleri
 78. Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
 79. Faiz gelirleri
 80. Komisyon gelirleri
 81. Konusu kalmayan karşılıklar
 82. Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlar
 83. Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)
 84. Reeskont faiz giderleri (-)
 85. Komisyon giderleri (-)
 86. Karşılık giderleri (-)
 87. Diğer olağan gider ve zararlar (-)
 88. Finansman giderleri (-)
 89. Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)
 90. Uzun vadeli borçlanma giderleri {-)
 91. Olağandışı gelir ve karlar
 92. Önceki dönem gelir ve karları
 93. Diğer olağandışı gelir ve karlar

68.olağandışı gider ve zararlar (-)

 1. Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)
 2. Önceki dönem gider ve zarar (-)
 3. Diğer olağandışı gider ve zarar (-)
 4. Dönem net kar veya zararı
 5. Dönem karı veya zararı
 6. Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)
 7. Dönem net kar veya zararı
 8. Maliyet hesapları (7/A seçeneği maliyet hesapları)
 9. Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları
 10. Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları
 11. Maliyet muhasebesi yansıtma hesabı
 12. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
 13. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
 14. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri yansıtma hesabı
 15. Direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı
 16. Direkt ilk madde ve miktar farkı
 17. Direkt işçilik giderleri
 18. Direkt işçilik giderleri
 19. Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı
 20. Direkt işçilik ücret farkları
 21. Direkt işçilik süre {zaman) farkları
 22. Genel üretim giderleri
 23. Genel üretim giderleri
 24. Genel üretim giderleri yansıtma hesabı
 25. Genel üretim giderleri bütçe farkları
 26. Genel üretim giderleri verimlilik farkları
 27. Genel üretim giderleri kapasite farkları
 28. Hizmet üretim maliyeti
 29. Hizmet üretim maliyeti
 30. Hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı
 31. Hizmet üretim maliyeti fark hesapları
 32. Araştırma ve geliştirme giderleri
 33. Araştırma ve geliştirme giderleri
 34. Araştırma ve geliştirme giderleri yansıtma hesabı
 35. Araştırma ve geliştirme gider farkları
 36. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
 37. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
 38. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri yansıtma hesabı
 39. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri fark hesabı
 40. Genel yönetim giderleri
 41. Genel yönetim giderleri
 42. Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı
 43. Genel yönetim gider farkları hesabı
 44. Finansman giderleri
 45. Finansman giderleri
 46. Finansman giderleri yansıtma hesabı
 47. Finansman giderleri fark hesabı

(7/B seçeneği maliyet hesapları)

 1. İlk madde ve malzeme giderleri
 2. İşçi ücret ve giderleri
 3. Memur ücret ve giderleri
 4. Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
 5. Çeşitli giderler
 6. Vergi, resim ve harçlar
 7. Amortismanlar ve tükenme payları
 8. Finansman giderleri
 9. Gider çeşitleri yansıtma hesabı
 10. Üretim maliyet hesabı
 11. Yönetim muhasebesi hesapları - serbest
 12. Nazım hesaplar
 13. Serbest hesaplar
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?