Kapat

Müsteselsil kefil ne demek?

Arapça kökenli olan müsteselsil kelimesi, kelime anlamı olarak zincirleme olan, ardı ardına birbirini takip eden anlamına gelir. Müsteselsil kefil de oldukça sık kullanılan ve anlamı zaman zaman merak edilen kavramlardan biridir.

17.08.2023

Müsteselsil kefil ne demek?

Arapça kökenli olan müsteselsil kelimesi, kelime anlamı olarak zincirleme olan, ardı ardına birbirini takip eden anlamına gelir. Müsteselsil kefil de oldukça sık kullanılan ve anlamı zaman zaman merak edilen kavramlardan biridir. “Müsteselsil kefil nedir?” sorusunun cevabı da internet üzerinde sıklıkla merak edilen cevaplardan biridir. Müsteselsil kefil anlamı, ödenmeyen bir borç olduğunda borcu, gerçek borçlunun yerine ödemek zorunda olan kefil için söylenir. 

Aslında müsteselsil kefillik, borçlunun borcunu kişisel olarak üstlenmek anlamına gelir. Yani, borcuna ödeyeceğine kefil olmak ancak ödememesi durumunda da onun yerine ödeme yapmayı kabul etmek anlamına gelir. Bu durumda da asıl borçlu borcunu ödeyemezse müsteselsil kefillik durumu ortaya çıkar ve kefilin ödemesi gerekir. Bu durumu yaşayanların en çok merak ettiği konulardan biri, “Müsteselsil kefillik ne zaman sona erer?” sorusudur. Bu sorunun cevabı ise kefalet sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 yıl geçtikten sonra müsteselsil kefillik sona erer. Müsteselsil kefil süresi 10 yıl olduğu için 10 yıldan sonraki dönemde kefilden de alacak talep edilmez.

Müsteselsil nedir?

Arapça kökenli olan müsteselsil, zincirleme anlamına gelir. Birbirinin ardına gelen şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla borçludan sonra gelen borçlu anlamında kullanılarak müsteselsil borçlu ya da kefil şeklinde kullanımı yaygındır.“Müsteselsil kefil ne demek?” sorusuna yanıt bulanlar, aynı zamanda müsteselsil kefilin hakları konusunda da merak ederler. Müsteselsil kefillik sorumluluğuna girenler, bu borçları kendi borçları gibi kabul etmiş olurlar. Dolayısıyla bir kısmını ödeme ya da kabul etmeme gibi bir durumları söz konusu olamaz. Ancak kefalet sözleşmesinin imzalanmasının ardından 10 sene geçmesi durumunda bu borçlar artık ilgili kefil için geçerli olmaz. 

Müsteselsil kefil iptali durumunun da olup olmadığı merak edilir. Müsteselsil kefillik, son anda iptal edilebilecek ya da vazgeçilebilecek bir şey değildir. Kefil olunduğuna dair imza atıldıktan sonra artık asıl borçlu borcunu ödemediğinde kefil sorumlu olacaktır. “Müşterek borçlu müsteselsil kefil ne demek?” merak edenler ve ikisi arasındaki farkı anlamak isteyenler için müşterek borçlunun, asıl borçludan bir farkının olmadığı söylenebilir. Müsteselsil kefilde ise asıl borçlu borcunu ödemediği için kefilden borç tahsil edilmeye başlanır. Yani borç kefilin değil ancak sorumluluk alan kişi kefil olmuş olur.

Müşterek ve müsteselsil kefil

Müsteselsil kefilin yanı sıra müşterek borçlu da merak edilir. Müşterek ve müsteselsil kefil arasındaki fark, müşterekte asıl borçlu ile aynı durumda olunuyor. Yani her iki taraf da asıl borçlu olarak kabul ediliyor. Borç ödenmediği zaman banka ya da alacaklı olan taraf her iki taraf için işlem başlatarak borçları tahsil ediyor. Müsteselsil kefil eş rızası olup olmadığı da tartışmalar arasında yer alır. Kefalet sözleşmesi şirket ile ilgiliyse eş rızası aranmaz ancak bir kişiye kefil olma durumunda eş rızası oldukça önemlidir. “Müsteselsil kefil sorumluluğu nedir?” merak edenler için ise şöyle sıralanabilir:

  • Asıl borcu ve borçlunun kusur ya da suçlarının yasal sorumlulukları üstlenilir.
  • Tüm takip ve dava masrafları
  • Bir yıllık işlenmiş faizler ve işlenmekte olan akdi faizler
  • Kefaret sözleşmesinden sonra asıl borçlunun sahip olduğu tüm borçlar

Müsteselsil kefilin sorumlulukları arasında yer alır. Müsteselsil kefillik, aslında oldukça riskli ancak birçok alanda aranan bir şarttır. Alacaklılar, kendilerini garantiye almak ve olası durumlarda muhatap bulabilmek için müsteselsil kefilli borçlular tercih eder. Bir sözleşmeye ya da duruma kefil olunacağı zaman mutlaka kefillik şartları incelenmeli hatta mümkünse bu konuda alanında başarılı avukatlardan destek alınmalıdır. Böylece herhangi bir mağduriyet ve beklenmedik zararların ortaya çıkması önlenmiş olur.

Müsteselsil Kefil Süresi

Müsteselsil kefil olma durumunun süresiz mi olacağı merak edilir. Müsteselsil kefil zamanaşımı olan bir durumdur. Yasal olarak kefaret sözleşmesi yapıldıktan sonra 10 yıl geçmesinin ardından, müsteselsil kefillik sona erer. Yani mevcut borç artık kefil üzerinden tahsil edilemez. Hiçbir şekilde kefil sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda en önemli detay şudur ki; kefaret sözleşmesinde bu süre 10 yıldan fazla olarak belirlense bile bunun bir hükmü yoktur. Her durumda gerçek kişi olan kefilin sorumluluğu 10 yıl olacaktır.

 Müsteselsil kefillik, özellikle ticari ilişkilerde oldukça sık rastlanan bir durumdur. Asıl borçluya herhangi bir sebepten dolayı kefil olunmasından dolayı, kefil olan kişi de tüm sorumluluğu kişisel olarak üstlenmiş olur. Bu durumda asıl borçlunun kaçması, ölmesi, hapse girmesi ya da gerçekten herhangi bir varlığının bulunmamasından dolayı borcunu ödeyememesi durumunda alacaklılar ve bankalar, gözlerini müsteselsil kefile çevirir. İlgili kefilin bu durumda borcu inkâr etme, kabul etmeme gibi bir hakkı söz konusu değildir. Çünkü onayladığı kefaret sözleşmesine göre borcu kişisel olarak kabul etmiş olur. Bu durumda kefil olan kişi ancak borçlunun borcu ödeyememesinin üzerinden 10 seneden fazla geçmesi durumunda borçtan muaf kalır. 

Bunun dışında herhangi bir usulsüzlük ya da imza taklidi gibi durumlar olmadığı süreci müsteselsil kefillik iptali için de hak olmaz. Müsteselsil kefil olacak olan kişi, mutlaka sözleşme şartlarını tam olarak okumalı ve detaylara hâkim olmalıdır. Aynı zamanda eğer sözleşmede süre 10 yıldan fazla ise bile zamanaşımı yasal olarak 10 yılda işler. 

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?