Kapat

Navlun fatura nedir?

Ticaret dünyasında mal ya da hizmetlerin taşınması pek çok farklı aşamayı içeren bir süreçtir. Ürün ve hizmet taşıma süreci düzenli ve şeffaf bir şekilde ilerlemelidir. Ticari ilişkilerin temelini oluşturan şeffaflık ve düzenli ilerleyen bir sistem karşılıklı güvenin temelini oluşturur.

22.01.2024

Navlun fatura nedir?

Ticaret dünyasında mal ya da hizmetlerin taşınması pek çok farklı aşamayı içeren bir süreçtir. Ürün ve hizmet taşıma süreci düzenli ve şeffaf bir şekilde ilerlemelidir. Ticari ilişkilerin temelini oluşturan şeffaflık ve düzenli ilerleyen bir sistem karşılıklı güvenin temelini oluşturur. Ticari hayatta düzenlenen belgelerin her biri oldukça önemlidir. Navlun faturası muhasebe kaydı da önemli olan belgeler arasında yer alır.

Mal göndericisi ve mal alıcısı arasında yapılan taşıma işlemini belgeye döken navlun faturasının detayları merak edilir. Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için önem taşıyan navlun faturasının ne olduğundan ve “navlun faturası nasıl işlenir?” konusunda önemli noktaları sizler için bir araya getirdik.

Navlun faturası nedir?

Taşımacılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir terim olan “navlun faturası nedir?” konusu önemli detaylar barındırır. Herhangi bir malın taşınması sırasında belirlenen ücret bulunur. Bu ücret resmi belgelerle net bir şekilde belirtilmelidir. Nakliye faturası muhasebe kaydı olarak da bilinen bu fatura türü malın taşınması ya da nakliyesi sürecinde belirlenen ücreti gösteren resmi belgeler arasında yer alır. 

Taşıma işlemlerini düzenleyen kontratın önemli bir parçası olan navlun faturası, gönderici ve alıcı arasında taşıma hizmetinin olduğuna dair bir kanıt niteliği taşır. Navlun faturasında yer alması gereken bazı temel bilgiler bulunur. Bu bilgiler şu şekilde açıklanabilir:

  • Taşıma hizmetine ilişkin bir belge olduğu için navlun faturasında mutlaka alıcı ve gönderen taraf bilgileri yer almalıdır. Bu bilgilerin eksiksiz ve net olması ilerleyen süreçte sıkıntı yaşanma riskini ortadan kaldırır. 
  • Taşınan malın türü, özellikleri ve önemli bilgileri faturada gösterilmelidir. 
  • Navlun faturasında malın nereden nereye taşındığı ve kara, deniz, hava yollarından hangisiyle taşındığı belirtilmelidir. Teslimat süresine dair bilgilere de yer verilmesi gerekir.
  • Taşıma ücreti için belirli bir ücret ödenir. Navlun faturasında bu ücret detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Navlun faturasında yer alan taşıma ücreti taşınan malın taşıma yöntemine, mesafesine ve bu tür faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir.
  • Faturada ödeme tarihi, ödeme yöntemi ve diğer ödeme koşulları detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Alıcı ve gönderen taraf arasında ticaretin bir kanıtı olan navlun faturasında bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde yer alması önemlidir. Taşıma hizmetleri sonrasında çeşitli sebeplere bağlı olarak anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu anlaşmazlıklardan doğabilecek zararları detaylı ve eksiksiz bir şekilde düzenlenen bir navlun faturasıyla ortadan kaldırabilirsiniz. Malın güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlayan navlun faturası lojistik ve ticaretin en önemli noktaları arasında yer alır. Her iki taraf arasında da güveni sağlamak amacıyla düzenlenir ve karşılıklı güven duygusunu pekiştiren önemli bir araçtır.

Navlun faturasını kim düzenler?

Ticaret ve lojistik sektöründe gönderilen malların taşıma sürecini belgelemek için düzenlenen “navlun faturasını kim düzenler?” sorusu da merak edilen detaylar arasında yer alır. Taşıma işlemi sırasında hem alıcı hem de gönderen taraf bulunur. Malın göndericisi olan kişi navlun faturasını hazırlamakla yükümlüdür. Navlun faturasını düzenleyen taraf, malın alıcısına taşıma hizmetine dair önemli bilgileri, hizmet bedelini ve diğer detayları resmi bir belge olan navlun faturasıyla sunar. 

Taşıma hizmeti sağlayan tarafın sunduğu bir belge olması nedeniyle taşıma şirketi veya lojistik sağlayıcı tarafından hazırlanmalıdır. Ticari ilişkilerin pekişmesi için önemli olan “navlun faturası kime kesilir?” sorusuna herhangi bir ürünün taşınması sırasında alıcı konumunda olan kişiye kesilmelidir şeklinde cevap verilebilir. 

Navlun faturası nasıl kesilir?

Alıcı ve gönderen taraf arasında taşıma sürecine ilişkin önemli bilgileri sunan “nakliye faturası nasıl kesilir?” konusunda dikkat edilmesi gereken detaylar yer alır. Ticari anlaşmayı belirleyen bir süreci içeren bu faturanın düzenlenmesi ilk olarak bilgi toplama aşamasıyla başlar. Malın göndericisi ve alıcısı ile iletişim kurarak faturada yer alması gereken bilgilerin doğruluğundan emin olunur. Malın tanımı, taşıma yöntemi ve özel talimatlara dair detaylar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Ardından şirketin belirlediği standart bir şablon yoksa “navlun faturası nasıl kesilir?” konusu için yerel düzenlemelere ya da şirket içi standartlara uygun bir şablon kullanmanız gerekir. Fatura başlığı kısmına “navlun faturası” yazmalı ve her bir faturaya benzersiz numara verilmelidir. İlerleyen süreçte faturanın izlenmesini kolaylaştırmak için bu adım önem taşır. 

Tarafların bilgileri ve vergi numarası gibi detayları ekleyerek sevkiyat tarihi ve güzergahı hakkında bilgi verilmelidir.  Ayrıca nakliye faturası tevkifat yani vergi kesintisi için KDV dahil edilmelidir. Sonrasında alırı taraf gönderici tarafın KDV matrahından bir miktarı ödeyeceği için vergi tahsilatını hızlandırmak açısından KDV’nin dahil edilmesine özen gösterilir. Ödeme koşulları ve yöntemini de dahil ettikten sonra imza ve onay alınarak fatura düzenlenir.

Navlun faturası örneği incelendiği zaman bu faturalar düzenlenirken dikkate alınması gereken detaylar net bir şekilde fark edilir. Doğru ve eksiksiz bilgilerin yer almasına, fatura formatına,  numara ve tarih kısmına, ücret ve vergi detaylarına, hukuki açıdan uyuma, gizlilik ve güvenlik konusuna özen gösterilmelidir.  Ayrıca “navlun faturasını kim öder?” konusunda da taraflar arasında anlaşma sağlanmalıdır. Taraflar arasındaki taşıma anlaşmasına göre belirlenebilen ödeme işlemi normalde alıcı tarafa aittir. Ancak bu konuda taraflar iletişim kurarak anlaşmaya varabilir. 

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?