Kapat

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Ticari faaliyetlerde bulunan herkesin bir gün kendi işini ve şirketini kurma gibi bir hayali olabilir. Daha çok yeni iş kuranlar tarafından tercih edilen şahıs şirketleri limited ve anonim şirketlerine göre daha kolay kurulur.

15.11.2022

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Ticari faaliyetlerde bulunan herkesin bir gün kendi işini ve şirketini kurma gibi bir hayali olabilir. Daha çok yeni iş kuranlar tarafından tercih edilen şahıs şirketleri limited ve anonim şirketlerine göre daha kolay kurulur. Belli yasal prosedürleri yerine getirdikten sonra isteyen herkes şahıs şirketi kurabilir. Şahıs şirketleriyle ilgili merak ettğiniz tüm detayları bu yazıda sizin için mercek altına aldık.

Şahıs şirketi nedir?

Bireysel olarak ya da sınırlı sayıda kişinin bir araya gelmesiyle kurulabilen şirketlere şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri sınırsız yetkiye sahip olabileceğiniz, kurulumu hızlı olan ancak devir işlemlerinin kolay olmadığı bir şirket türüdür. Sahip olunan payın devredilebilmesi için şirketin diğer ortaklarının da onayı alınması gerekir. Şahıs şirketlerinde ortaklar şirketin tüm mal varlıkları ve borçlarından sorumludur. Son olarak şahıs şirketleri vekalet yoluyla kurulabildiği gibi son yıllarda yapılan yeniliklerle e-Devlet üzerinden de kurulabiliyor. 

Şahıs şirketi kurma maliyeti yaklaşık ne kadar?

 Şahıs şirketi kurmak için öncelikli olarak bir vergi dairesine başvuruda bulunmanız gerekir. Başvurunuzu dilerseniz vekaletname aracılığıyla bir mali müşavir ya da muhasebeci de yapabilir. Yapılacak denetimler sonrası bir aksaklık çıkmazsa şirketiniz birkaç gün içinde resmi olarak kurulum izni alır. Peki, şahıs şirketi kurmanın maliyeti tam olarak ne kadar? Şahıs şirketi kurmak için harcayacağınız miktar diğer şirket türlerine göre oldukça düşüktür. Eğer bir ticaret odasına kaydolmayacak ve sanal ofis kuracaksanız çok düşük bir meblağ ile şahıs şirketi kurabilir ve çeşitli vergi indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak için ödemeniz gereken kalemler ve ücretler ise şöyledir;

1.  Şirket kurulum bedeli için 600 TL ödemeniz gerekir.

2. Noterden vekalet alma ücreti 192 TL'dir.

3. Noter onaylı imza beyannamesi için 147 TL ödemeniz gerekir. (Genelde e-ticaret platformları bu beyannameyi talep eder.)

Şirket kuruluşu gerçekleştikten sonra faaliyetlere başlayabilmek adına şu ücretler de ödenir;

  • Kaşe için 50 TL
  • Meslek odasına kayıt gerekliyse 440-650 TL arası kayıt ücreti
  • İmzaladığınız kira sözleşmesindeki rakamın %20'si oranında stopaj vergisi. Eğer sanal ofis tercih ettiyseniz stopaj vergisi ödemezsiniz. 

Burada belirtilen rakamlar ortalama olup çalıştığınız sektör, dosya masrafları ve vekalet vereceğiniz kişiye göre değişkenlik gösterebilir.

Şahıs şirketi türleri neler?

Türk Ticaret Kanunu'na göre kişiler 3 farklı türde şahıs şirketi kurabilirler. Bu şirketler komandit şirket, adi şirket ve kollektif şirket olabilir. Şimdi her bir şahıs şirketi türünü ayrıntılı bir şekilde ele alabiliriz.

  1. Komandit Şirket: Çoklu ortaklık yapısına dayandırılarak bir sözleşme etrafında kurulan şahıs şirketidir. Komandit şirkette bir kısım ortaklar komandite ortak (sınırsız yetkiye sahip) olurken bir kısmı komanditer (sahip olduğu hisse oranında söz hakkı olan) ortak olur. 
  2. Adi Şirket: Tüzel bir kişiliği olmayan ve sadece sahibinin varlığı kadar olan şirket türüdür.
  3. Kollektif Şirket: Ticari faaliyetlerde bulunmak için gerçek kişi ya da kişiler tarafından kurulan ve ortakların sınırsız yetkiye sahip olduğu şirket türüdür.  

Şahıs şirketi vergi oranları

Şahıs şirketleri tüzel bir kişiliğe sahip olduğu için Türk Ticaret Kanunu'na göre vergi mükellefi sayılırlar. Burada unutulmaması gereken nokta şahıs şirketleri limited şirketlerin aksine kurumlar vergisi değil gelir vergisi öderler. Şahıs şirketlerinin yılın belirlenen vergi dilimlerine göre çeşitli vergiler öderler. Şahıs şirketi vergi oranları ve çeşitleri şöyle sıralanabilir;

  • Gelir Vergisi: Şahıs şirketi sahibi olan kişiler mart ayında  bir önceki yıl elde ettiği gelir oranında vergi öderler.  32 bin TL'ye kadar olan gelirlerde %15, 32-70 bin TL arası %20, 70-250 bin TL arası %27,  250-880 bin TL arası %35 ve 880 bin TL'den fazla geliri olanlar için %40 oranında vergi alınır. 29 yaş altı olup hayatında ilk kez şahıs şirketi kuran kişiler 75 bin TL gelire kadar vergi ödemezler.
  • Damga Vergileri: Her ay 87,30 TL K.D.V. Beyannamesi, her üç ayda bir defa 136 TL Geçici Vergi Beyannamesi ödemesi ve yılda tek seferlik 133 TL olan Gelir Vergisi Beyannamesi ücreti ödenir.
  • Katma Değer Vergisi: Şahıs şirketinde faturalandırılarak yapılan her satış için belirlenen oranlarda K.D.V. ödenir. 

Bu vergilere ek olarak kira sözleşmeniz üzerinden belirlenen oranlarda stopaj vergisi de kesilir. Eğer şirketiniz  bir sanal ofise sahip olursa çeşitli vergi indirimlerinden de yararlanabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?