Kapat

Sicil affı nedir, kimler faydalanabilir?

Çeşitli finans kuruluşları ve bankalar tarafından yapılan işlemlerde, kişilerin ödenmemiş kredi veya kredi kartı, karşılıksız işlem gören çek ya da protestolu senet borçlarının dikkate alınmamasına yönelik yapılan düzenlemeye sicil affı denir.

28.12.2022

Sicil affı nedir, kimler faydalanabilir?

Mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için birçok vatandaş, küçük veya büyük işletme sahipleri krediye başvurmaktadırlar. Alınan krediler ise maalesef her zaman söz verilen tarihler arasında ödenememektedir. Günümüzde finansal veya bireysel sebepler sonucunda kara listeye alınan kişiler ile bankalar arasında temiz bir sayfa açılmasını sağlayan bir düzenleme bulunmaktadır.

Çeşitli finans kuruluşları ve bankalar tarafından yapılan işlemlerde, kişilerin ödenmemiş kredi veya kredi kartı, karşılıksız işlem gören çek ya da protestolu senet borçlarının dikkate alınmamasına yönelik yapılan düzenlemeye sicil affı denir.

Değişen ekonomik şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ödenmemiş borçları olup yeniden kredi çekmek isteyen çok sayıda vatandaş ve şirket bulunmaktadır. Ancak hukuki açıdan ele alındığında, kredi borçları geciken kişilerin tekrar borçlandırılması mümkün değildir. Kötü sicile sahip gerçek ya da tüzel kişilere kredi tahsis edilmesi veya borçlandırılması, banka ve finans kuruluşlarına yönelik cezai yaptırım doğurmaktadır.

Ödeme geçmişlerine bakıldığında kredi için yeterli güveni vermeyen vatandaşlar affedilen sicilleri sayesinde yeniden borçlanabilmektedirler. Akabinde ise banka ve finans kuruluşlarına herhangi bir ceza yaptırımda bulunulmaz. Getirilen bu düzenleme hem vatandaşların hem de kredi veren kurumların finansal işlemlerde elini rahatlatmaktadır.

Peki, sicil affı başvurusu için ne yapılmalıdır? Başvurular hangi tarihler arasında gerçekleşir? Başvurulardan kimler faydalanabilir? Yazımızda bu soruların cevaplarına sizler için detaylı bir şekilde değiniyoruz.

Banka sicil affı dönemleri

Ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için düzenlenen sicil affının her sene uygulamaya alınacağına dair kesin bir bilgi yoktur. Geçerliliği olduğu dönemlerde de aftan faydalanmak isteyen kişilerin hangi tarihlerin önem arz ettiğine dikkat etmeleri gerekmektedir.

En son hazırlanan sicil affı tasarısı, torba yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayından geçerek 9 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemelerde 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'a geçici maddeler eklenmiştir.

Birçoğunun yüzünü güldüren düzenleme ile şirketler ve şahıslar tekrar kredi çekebileceklerdir. Geçici maddelerde sicil affından faydalanmak isteyenler için son derece önemli iki tarih göze çarpmaktadır. Borcu olan gerçek veya tüzel kişinin;

  • Anaparası veya taksit ödemesi 1 Ekim 2022 tarihinden öncesine ait olmalı,
  • 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kredi, kredi kartı, karşılıksız çıkmış olan çek ve protestolu senet borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir.

Belirtilen tarihler dikkate alınıp, düzenlemenin getirdiği gerekliliklerin yapılması durumunda kişiler tekrar kredi çekebilirler. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulan kayıtlar, borçların ödendiği veya yeniden yapılandırılmasını takip eden 3 iş günü içerinde banka ve finans kuruluşları tarafından görülebilmektedir.

Kredi sicil affı nedir?

Zaman zaman ekonomide yaşanan dalgalanmalar esnafın, memurun ve birçok meslek erbabının geçimini zorlaştırıyor. Piyasada yaşanan durgunluklar ise şirketleri kredi almaya teşvik edebiliyor. Durum böyle olunca da karar vericiler hem ekonomiyi canlandırmak hem de vatandaşın yükünü ekonomik yükten kurtarmak adına bazı düzenlemelere başvurabiliyorlar.

Kredi borçlarına yönelik bankalarla yapılan bütün işlemleri kapsayan düzenlemeye kredi sicil affı denir. Düzenleme sayesinde geciken borçları sebebiyle yasal takibe alınan kişilere bu düzenleme ile kredi çekme şansı doğmuştur.

Normal şartlarda bozuk sicile sahip kişilerin kara listede beş sene beklemeleri gerekmektedir. Kredi sicil affı sayesinde kişiler kara listede bulunsalar bile kredi sicilleri bankalar için caydırıcı olmaktan çıkmaktadır. Haliyle, şahıs ve şirketler kredi veya kredi kartı ile borçlanabilmektedirler. Ancak belirtilmelidir ki düzenleme kişinin kara listeden çıkarılmasına yönelik değildir.

Sicil affından kimler faydalanabilir?

Sicil affından faydalanmak isteyenlerin birçok geçerli sebebi vardır. Çocukların eğitim masrafları, çalışanların maaşları, ev veya iş kurmak yüksek meblağlar gerektirmektedir. Vatandaşların bu veya buna benzer masraflarını karşılamak için yeterli birikiminin olması çoğu kişi için mümkün değildir.

Kredi ödeme geçmişleri aksamalarla dolu olan ama ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler sicil affından faydalanabilirler. Yalnız, bunun için bazı kriterlere uygun olmak gerekmektedir. Aftan faydalanmak için;

  • Ödenmemiş kredi kartı borcunuz
  • Geciken kredi ödemeleriniz
  • Karşılıksız işlemi olan çek
  • Protesto edilmiş senet borcunuz olması gerekmektedir.

Kişiler belirtilen kıstaslara uydukları takdirde yeniden borçlanabilirler. İşlemleri sırasında bankalar veya finansal kuruluşlar kişilerin bozuk sicillerini yeni kredi verirken değerlendirmeye tabi tutmazlar. Düzenleme kapsamına giren finansal kuruluşlar arasında faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri, kredilendirme yapan ve çek karnesi veren tüketici finansman şirketleri bulunmaktadır.

Sicil affından faydalanmak için gerçek veya tüzel kişilerin 1 Ekim 2022 tarihinin öncesine ait borçlarını taksitlendirmeleri, yapılandırmaları veya tümüyle ödemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu işlem 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuca ulaştırılmalıdır. Bazı durumlarda kişi borçlarını ödemiş olsa bile bankalar bilgilendirilmelidir. Peki, bu durumda ne yapabilirsiniz?

Sicil affı dilekçesi ile başvuru yapılabilir mi?

Vatandaşların ve şirketlerin borçlarını ödeyememeleri ve bundan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamamaları, durgunlaşan ekonominin yeniden canlanması için sicil affının uygulama sebeplerinden yalnızca birkaçıdır.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin uyması gereken en önemli şart 1 Ekim 2022 tarihi öncesine ait borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmalarıdır. Ancak, bu işlem gerçekleştikten sonra bankalara kredi başvurusu yapabilmek mümkündür.

Şartlar sağlandıktan sonra sicil affı başvuru dilekçesi hazırlayarak ilgili bankanın genel müdürlüğünü borçlarınızın mevcut durumuyla ilgili bilgilendirebilirsiniz. Dilekçe, borçlarınızı ödediğiniz veya yapılandırdığınız bankayı muhatap almalıdır. Takip eden süreçte kredi başvurusu ve diğer finansal başvurularınızı işleme koymanız kolaylaşacaktır.

Sicil affına başvurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Yasa, borçların “dikkate alınmaması” durumunu krediyi veren kurumun inisiyatifine bırakmamaktadır. Kurum, finansal işlemlerini gerçekleştirirken kişinin geçmiş borçlarını dikkate almamak durumundadır.
  • Borçlar, düzenlemede belirtildiği kriterlere uygunluk sağlayacak şekilde 1 Ekim 2022 tarihi öncesine ait olmak zorundadır. Bu tarihten sonra başlayan borçlanmalar sicil affı düzenlemesi kapsamına girmez.
  • Borçların ödenmesi ve yeniden yapılandırılması için kişilerin borçlu oldukları bankalara veya finansal kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Sicil affı kişiye kredi onayı garantisi vermez. Düzenleme kredi ödeme geçmişinize ait kayıtların, bankalar tarafınca yapılan kredi değerlendirme süreçlerini etkilememesini amaçlar. Kredi onayı kararı bankaya aittir.

En son getirilen af düzenlemesinin ilk defa 2009’da çıkan 5834 sayılı Kanun’dan daha kapsamlı olduğu söylenmektedir. Birçok kişinin beklediği sicil affının çıkması, düzenlemenin kapsamının ve geçerlilik tarihlerinin neler olduğu sorularına sebep olmuştur. Aynı zamanda kimlerin temiz bir sicile sahip olabileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusudur.

Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şahıs ve şirketlere, düzenlenen aflarla birlikte temiz sicil olanağı sağlanmaktadır. Düzenlenen yasalar sayesinde kişiler kara listede bulunuyor olsa bile, kötü sicilleri banka ve finansal kuruluşlar için caydırıcı olmaktan çıkar. Kredi veren kurumlar da gelirleri iyi olan müşterilerine finansal hizmet vererek sicil affından fayda sağlayabilirler.

Sicil affına dair bilgileri sizlerle detaylıca paylaşmaya çalıştık. Aftan yararlanmayı düşünüyorsanız, başvuru tarihlerine, sicilinizin temizlenmesi için gerekli kriterlere uyup uymadığınıza ait bilgilere ihtiyaç duyduğunuz her zaman bir tıkla yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?