Kapat

Stopaj nedir? Nasıl hesaplanır?

Bir işletmeniz varsa ve aktif olarak şirketin faaliyetlerini takip ediyorsanız, stopaj vergisi kavramını da duymuşsunuzdur. İşletmelerden alınan vergi türlerinden biri olan stopaj, işletmenin elde ettiği gelir baz alınarak ödenir.

27.05.2022

Stopaj nedir? Nasıl hesaplanır?

Bir işletmeniz varsa ve aktif olarak şirketin faaliyetlerini takip ediyorsanız, stopaj vergisi kavramını da duymuşsunuzdur. İşletmelerden alınan vergi türlerinden biri olan stopaj, işletmenin elde ettiği gelir baz alınarak ödenir. Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulan bir kazancın ilgiliye ödenmesinden önce kesilen bir meblağdır. Bu uygulama ile vergi tahsilâtlarının kolaylaştırılması ve vergi kaçırma durumlarının ortadan kaldırılması amaçlanır.

 

Bir işletme sahibi iseniz çalışanlarınızdan aldığınız hizmet karşılığında stopaj hesaplaması yapılmalıdır. Stopaj bedeli çalışan adına işletmenin bulunduğu vergi dairesine yatırılmalıdır. Bu sayede çalışanın, verdiği hizmet karşılığında aldığı bedeli vergi dairesine beyan etmesi koşulu ortadan kalkmış olur. Personelin ayrıca vergi ödemesine de gerek yoktur. Aşağıdaki kalemlerde yapılan ödemeler için stopaj hesaplaması yapılmalıdır.

 

 • Personele yapılan ödemeler
 • Gider pusulaları
 • Serbest meslekle ilgili yapılan ödemeler
 • Kar payları
 • İşyeri kira ödemeleri

 

Stopaj nasıl hesaplanır?

Stopaj vergisi, yıllık olarak verilen gelir vergisi beyannamesi ile belirlenir. Söz konusu vergi, her yılın Mart ve Temmuz ayında olacak şekilde 2 taksit şeklinde ödenir. Kira ya da gelir vergisi stopajlarının her ikisi de ilgili işletmenin vergi dairesine ödenir. Söz konusu stopaj vergisini bizzat vergi dairesi veznelerine yatırabileceğiniz gibi anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak da ödeme yapabilirsiniz. Stopaj vergisinin ne kadar olduğu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden istifade edebileceğiniz gibi bankaların vergi hesaplama menülerinden de yararlanabilirsiniz.

 

Stopaj vergisinin hesaplanması için her yıl güncellenen vergi oranlarının ve brüt ücretin bilinmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse ticari mülklerde kiracı tarafından ödenmesi gereken bir kira stopajı vardır. Kira stopajında kesinti oranı % 20'dir. Brüt ücret üzerinden 10 bin TL iş yeri kirası bulunan bir iş yerinin kira stopajı bedeli 2 bin TL'dir.

 

Ücret stopajlarının hesaplanmasında ise ödenmesi gereken stopaj vergisi maaşa göre değişiklik gösterir. Hesaplanacak tutar, brüt maaştan SGK işçi payının düşülmesinden sonra elde edilir. Vergilendirilecek tutara göre yapılan hesaplama şu şekildedir:

 

 • 24 bin TL'ye kadar %15
 • 24 bin-53 bin TL arası brüt maaş için (24 bin TL'nin üzeri için) % 20
 • 190 bin TL'nin 53 bin TL'si için yukarıdaki stopaj oranları, 53 bin TL'nin üzeri için % 27
 • 650 bin TL'nin 190 bin TL'si için yukarıdaki stopaj oranları, 190 bin TL'nin üzeri için % 35
 • 650 bin TL'nin üzerindeki brüt maaş için 650 bin TL'ye kadar yukarıdaki vergi oranı, 650 bin TL'nin üzeri için % 40 stopaj hesaplaması yapılır.

 

Yıl içinde işletmenin dahil olduğu kümülatif vergi matrahında değişiklik söz konusu olacaktır. Bu da doğal olarak vergi hesaplama yöntemini ve meblağını etkiler. Söz konusu durumdan kaynaklı olarak en sağlıklı stopaj vergisi hesaplaması için muhasebeciniz ile görüşebilirsiniz.

 

Stopaj vergisi nedir?

Stopaj vergisi, işletmenin stopaj hesaplaması sonunda vergi dairesine yatırılması gereken bir vergi çeşididir. Yukarıda da değindiğimiz gibi söz konusu vergi, gelir vergisi ya da kira gideri baz alınarak hesaplanır. Verginin ödenmemesi ya da eksik hesaplanması durumunda cezai müeyyide söz konusu olabilir. Personelin SGK gideri, sağlık sigortası, hayat sigortası gibi ödemeler gelir vergisi matrahından düşülebilir. Bu sayede işletmenin ödeyeceği vergi de düşük olacaktır.

 

Stopaj kesintisi nedir?

Stopaj kesintisi, kurumlar ve gelir vergisine tabi kazançların vergisinin, gelir sahibinin eline geçmeden evvel kesilerek vergi dairesine yatırılmasıdır.

Bunun en önemli örneği olan kira stopajı, gelir ve kurumlar vergisine tabi olan işletmeler için ödenir. Ticari işyerini kiralayan kişi, stopajı ödemekle yükümlüdür. Kimlerin bu vergiye tabi olduğu, Gelir Vergisi Kanununda belirlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesi gereği bazı kişilerin kira stopajı ödeme yükümlülüğü yoktur. Söz konusu muafiyet aşağıdakiler için geçerlidir.

 

 • Maaşını yurt dışından alan kişiler
 • Yabancı konsolosluk ya da elçiliklerde görevli memur ve hizmetliler
 • Yıllık beyannamede gösterilmesi gereken ödemleri gerçekleştirecek olanlar
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?