Kapat

Tahsilat makbuzu nedir, nasıl düzenlenir?

Tüm işletmelerin başarılı olmak için bir iş planı veya modeline, uygun muhasebe yöntemine ve tüm bu bilgileri kendi yararına kullanma becerisine sahip olması gerekir.

28.03.2022

Tahsilat makbuzu nedir, nasıl düzenlenir?

Tüm işletmelerin başarılı olmak için bir iş planı veya modeline, uygun muhasebe yöntemine ve tüm bu bilgileri kendi yararına kullanma becerisine sahip olması gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak tüm ticari kuruluşlar mal, mülk veya hizmet satışları için resmi bir makbuz veya satış faturası düzenlemekle yükümlüdür. İlgili Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmesi gereken tadilat makbuzu, mevzuat çerçevesindeki belli bir standart üzerinden hazırlanır. Tahsilat makbuzunun ne olduğuna, nasıl düzenlendiğine ve işletmeler açısından önemine gelin birlikte göz atalım.

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, satıcı tarafından alıcıya satılan malın ödemesine ilişkin bir alındı ​​belgesi olarak düzenlenir. Kısacası, tahsilat makbuzu bir mal veya hizmetle ilgili satış işleminin gerçekleştiğine dair kanıt sağlayan resmi bir belgedir. Bu belge iade, değişim veya herhangi bir anlaşmazlık durumunda söz konusu mal veya hizmetin bedelinin ödendiğine ve satın alındığına dair hukuki olarak ibraz edilebilir. Alıcının ödemeyi yaptığına dair satıcıya düzenleyeceği belgeye ise tediye makbuzu adı verilir.

Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydına Nasıl Yansıtılır?

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı tutmak ve vergi beyannamelerinizi hazırlamak için önemli bir belgedir. Bu nedenle bunların kopyalarını güvenli bir şekilde saklamanız işletmeniz için hayati önem taşır. Güvenilir defter tutmanın temel ilkesi, makbuzsuz hiçbir işlem yapılmamasıdır. Bir müşteriden ödeme aldığınızda, işlemi kaydetmeniz ve satışı bilançonuza yansıtmanız gerekir. Tahsilat makbuzları; düzenleyen işletme tarafından kasa hesabı borçlandırılarak, alıcılar hesabı ise alacaklandırılarak kaydedilir. Ayrıca vergi oranlarını ve kodlarını doğrudan kayıt defterine programlamanıza izin veren yazılımlar da vardır, böylece tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır.

Tahsilat Makbuzu Ne Zaman Düzenlenir?

Tahsilat makbuzları, işletmeler tarafından vergi ve muhasebe amaçlarıyla kullanılan finansal işlemlerin basılı kopyalarıdır. Bu belgeler satıcının adını, satılan malları, satın alma fiyatını, tarihi, makbuz numarasını ve diğer ilgili bilgileri içerir. Bir ticari kuruluş, mal veya hizmet satışı işlemlerinin tümünde ödeme yöntemi ne olursa olsun tahsilat makbuzu düzenleyebilir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca aynı gün içerisinde 7.000 TL ve üzerindeki tek seferde veya parça parça işlemlerde tahsilat makbuzunun finansal aracı kuruluşlar veya PTT yoluyla kesilmesi zorunludur. 

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Resmi bir belge niteliği taşıyan tahsilat makbuzlarının işletmeler tarafından işlemin yapıldığı aynı gün kesilmesi gerekir. Bir ürün veya hizmet satıyorsanız, müşterinize verdiğiniz tahsilat makbuzunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 

  • İsim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere işletmenin ayrıntıları
  • Gün, ay ve yılı gösteren işlem tarihi
  • İşlemin yapılma amacı
  • Vergi ve varsa indirimler dahil yazı ve rakam ile işlemin net tutarı
  • Nakit, kredi veya banka kartı gibi ödeme yöntemi
  • Çek tahsilatlarında söz konusu çekin keşide edildiği banka ve numara bilgileri
  • Ödemeyi yapan alıcının adı, soyadı ve imzası

Tahsilat Makbuzu Örneği Nasıl Hazırlanır?

Tahsilat makbuzu hazırlamanın çeşitli yolları vardır. Makbuz kağıt üzerinde veya elektronik olarak düzenlenebilir. Kağıt üzerinde hazırlamak için bir kırtasiyeden tahsilat makbuzu defteri satın alınabilir. Defter, genellikle makbuz başına iki kopya sunar. Alternatif olarak Microsoft Word veya Excel’de hazırlanmış çevrim içi olarak sunulan çok sayıda makbuz şablonu da tercih edilebilir. Online veya kağıt üzerindeki tahsilat makbuzu örneği üzerinden kendi makbuzunu kolayca kesebilirsiniz.

 

Online veya kağıt üzerinden tahsilat makbuzu örneği hazırlarken evrağın geçerliliği için mevzuatta belirlenen ve yukarıda ayrıntılı bir şekilde ifade edilen bilgilerin hepsinin eksiksiz bir şekilde yer alması gerekir. Ayrıca, hukuki nitelik kazanması için ödemeyi yapan kişi tarafından imzalanmalıdır. Makbuzdaki boş kalan yerlerin sonrasında değiştirilmemesi için çizilerek kapatılması da önemlidir. İki kopya şeklinde hazırlanan makbuzun biri müşteride diğer ise işletmede kalmalıdır.

 

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?