Kapat

Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır?

Tevkifat, sözlük anlamı olarak kesinti demektir. Tevkifatın farklı hesaplama yöntemleri mevcuttur. Bunun için katma değer vergisi (KDV) tevkifat oranlarını bilmek gerekir. Her sektör için değişen KDV tevkifat oranları vardır.

22.05.2022

Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır?

Tevkifat, sözlük anlamı olarak kesinti demektir. Tevkifatın farklı hesaplama yöntemleri mevcuttur. Bunun için katma değer vergisi (KDV) tevkifat oranlarını bilmek gerekir. Her sektör için değişen KDV tevkifat oranları vardır. Bu oranları göz önünde bulundurarak faturalarınızı kesebilirsiniz.

 

Tevkifat fatura nedir?

Tevkifatlı fatura, işletmelerin satış sonrası kestikleri fatura türlerinden bir tanesidir. İşletmeler tevkifatlı fatura kesme hakkına sahiptir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanununca (GVK) belirli sektörlerde gelir hizmetlerini gerçekleştiren işletmeler, faturalarında ödemekle yükümlü oldukları KDV tutarını tevkifat oranı göz önünde bulundurularak alıcı ile birlikte öderler. Tevkifatlı faturaları işletmenize ve hizmet verdiğiniz kişiye veya kuruma göre e-arşiv ya da e-fatura olarak da kesebilirsiniz.

 

Tevkifat fatura nasıl hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplayabilmek için hizmet sağlanan gelir türüne göre belirlenmiş tevkifat oranlarını bilmek gerekir. KDV fiyatı üzerinden verilen hizmete göre 5/10 ya da 9/10 arasında değişen tevkifat yüzdeleri oranlanarak hesap işlemine başlanmalıdır. Tevkifat yüzdesine göre oranlanıp hesaplanan tutar, alıcının yükümlülüğünde yer alır ve alıcıdan tevkif edilir. KDV hesaplama yöntemine ek olarak tevkifat oranları üzerinden de hesaplama yapılabilmektedir.

 

Örnek vermek gerekirse; KDV hariç fiyatı 5 bin TL olan bir ürün ya da hizmet aldığınızı düşünün. Aldığınız ürün ya da hizmetin KDV oranının yüzde 18 olduğunu biliyorsunuz. Buna göre ödenmesi gereken KDV tutarı 900 TL olur. KDV tutarına uygulanacak tevkifat yüzdesinin 5/10 olduğunu varsayarsak, 450 TL'lik KDV tutarını satıcı öder. Geriye kalan 450 TL'lik tutar ise alıcıdan tevkif edilir. Bu durumda satıcı için faturanın toplamı 5 bin 900 TL'den 5 bin 450 TL'ye inmiş olur. Tevkifat hesaplama işlemi her zaman tevkifat oranına göre yapılır. Tevkifat oranları ise sektörden sektöre göre değişim gösterir.

 

5/10 oranındaki tevkifatlı faturalarda KDV tutarının yarısını işletme diğer yarısını sunulan hizmetten faydalanan kişi ödemektedir. Aynı şekilde 9/10 tevkifatlı faturalarda ise KDV tutarının yüzde 90'ını işletme, geri kalan kısmını hizmetten faydalanan taraf ödemektedir.

 

KDV tevkifat nedir?

Tevkifat oranı ve KDV oranı işletmenin sunduğu hizmete göre değişiklikler gösterir. Tevkifat oranları tam tevkifat ve kısmi tevkifat olarak ikiye ayrılır. Ancak kısmi tevkifatın da verilen hizmete göre kendi içinde oranları değişmektedir. Kısmi tevkifat uygulamasına giren işlemin KDV dahil bedeli bin (1.000) TL'yi aşmadığı durumlarda, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Bin TL sınırının aşılması durumunda ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat işlemi gerçekleştirilir. Tam tevkifatlı işlemlerde ise bin TL sınırı aşılmasa dahi tevkifat yapılır. 

 

Tam tevkifat uygulanan hizmetler:

 • Gelir Vergisi Kanunu dahilinde yer alan 70'nci maddeye göre mal ve hakların kiralama işlemleri,
 • İkametgah adresi, işyeri vb. Türkiye'de bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemler,
 • Serbest meslek ile uğraşarak kazanç elde eden kişiler, 
 • KDV mükellefiyeti olmayan kişiler; gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi ve kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, buna benzer şekilde reklam vermek, sporcuların formalarında yer almak, duvarlarda veya panolarda gösterilmek üzere yerleştirildikleri takdirde tam tevkifat uygulamasına tabi tutulurlar.

 

Kısmi tevkifat uygulanan hizmetler:

 • İşgücü temin hizmeti sunan işletmeler veya bireyler 9/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Özel güvenlik hizmetleri 9/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Yemek servisi ve organizasyon hizmeti sunan işletmeler 5/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Yapı denetim hizmeti sunan işletmeler 9/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Servis taşımacılığı sunan işletmeler 5/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Baskı ve basım hizmeti sunan işletmeler 5/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Temizlik hizmetleri ile birlikte çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10 kısmi tevkifata tabidir.
 • Turistik mağazalar için sağlanan müşteri bulma ve götürme hizmeti ise 9/10 kısmi tevkifata tabi tutulur.
 • Yapım işleri ve yapım işlerine ilişkin olarak mühendislik, mimarlık ya da etüt-proje hizmetleri 2/10 kısmi tevkifata tabi tutulur.
 • Hurda eşyalar ve atık teslimi hizmetleri 5/10 kısmi tevkifat kapsamında yer alır.
 • Kağıt, metal, plastik, lastik, cam, yine hurda ve atıklardan sağlanan hammadde teslim hizmetleri 5/10 kısmi tevkifat uygulamasına tabi tutulur.
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?