Kapat

Yapılandırma nedir? Vergi borcu yapılandırma

Yapılandırma, belli dönemlerde vergilerin belli oranlarda silinerek kalan kısmının belirlenen takvim aralığında taksitler halinde ödenmesine denir.

22.07.2022

Yapılandırma nedir? Vergi borcu yapılandırma

Gelir sahipleri her yıl kazançlarının belli bir oranını gelir vergisi altında devlete öderler. Ödenmeyen ve biriken vergiler içinse belli oranlarda cezai işlem uygulanır. Yasama ve yürütme yetkisini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi belli dönemlerde ya da her yıl vergi ödemelerinde yapılandırmaya giderek vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak kanunlar çıkarır. Yapılandırma, belli dönemlerde vergilerin belli oranlarda silinerek kalan kısmının belirlenen takvim aralığında taksitler halinde ödenmesine denir. Peki vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, avantajları nelerdir ve prosedürleri nelerdir?

Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırması için öncelikle bireysel ya da tüzel kişiler vergi borcu sorgulaması yapmalıdır. Sorgulama sonrası kişinin borcu çıkmışsa ve yapılandırma için vergi affı gelmişse vergi borcu yapılandırılabilir. Yapılandırma için belirlene tarih aralığında kişiler vergi dairelerine şahsen veya elektronik posta yoluyla dilekçe yazarak talepte bulunabilirler. Ayrıca  kişiler internet üzerinden de vergi borçlarını yapılandırabilir. Peki internet üzerinden vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?

 1. İlk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapılır.
 2. Daha sonra İnternet Vergi Dairesi ekranında istenen bilgiler doldurularak işleme devam edilir.
 3. Ekranda beliren formda istenen bilgiler eksiksiz girilir. ( iletişim bilgileri, adres, e-mail adresi vs.)
 4. Yapılandıracak borçlar ve ilgili vergi dairesi seçilerek işleme devam edilir.
 5. Son olarak onay için "Evet" seçeneğine tıklayarak başvuru tamamlanır. 

Vergi borcu yapılandırma neden önemlidir?

Vergi borcunu yapılandırmak kanunen devlete karşı olan sorumluluklarınızı aksatmamak, mahkeme süreçlerini yaşamamak ve faiz cezası ödememek için önemlidir. Vergi borcu yapılandırılarak tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabileceğiniz gibi sorumlu vatandaş olmanın gerekliliklerini de yerine getirmiş olursunuz. 

Hangi vergi borçları için taksitlendirme ve erteleme talep edilebilir?

Bazı vergi türleri için gerçek ve tüzel kişiler taksitlendirme ve erteleme talebinde bulunabilir. Eğer vergi yapılandırması yapılmışsa aşağıdaki borçlar taksitlendirilebilir veya ertelenebilir:

 1. Katma Değer Vergisi
 2. Özel Tüketim Vergisi
 3. Gümrük Vergisi
 4. Emlak Vergisi
 5. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 6. Çevre Temizlik Vergisi
 7. Özel İletişim Vergisi
 8. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 9. RTÜK İdari Para Cezaları
 10. Gelir Vergisi

Borç yapılandırmasına kimler başvurabilir?

Genel olarak söylemek gerekirse vergi dairesine borcu olan herkes yapılandırma için başvuru da bulunabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden mükellef olan herkes vergi yapılandırmasına başvuru yapabilir. Mükellefler sahte fatura düzenlemekten ceza almış olsalar dahi yapılandırmaya başvuru yapabilirler. İkinci olarak cezaya muhatap olanlar vergi yapılandırması için başvuru yapabilir. Burada cezaya muhatap olunandan kasıt emlak, motorlu taşıt, çevre temizlik vergisi gibi vergilerini ödemeyen kişilerdir. Mirasçılar, kefiller, limited şirketi ortakları ve kanuni temsilciler gibi  amme borçlusu sayılan kişiler de borç yapılandırmasına başvurabilir. Amme borçlusu sayılan kişiler için sadece sorumlu oldukları tutar dikkate alınır. Bu kişiler borcun tamamını ödemezler. 

Vergi yapılandırma için ne kadar süre gereklidir?

İnteraktif Vergi Dairesi sistemine internetten giriş yaptıktan sonra 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri sekmesinden yapılandırma işlemi yapılır. Matrah ve vergi artırımı üzerinden hesaplanarak oluşturulan vergiler ikişer aylık dönemlerde ödenebiliyor. Vergi borcu ikişer aylık dönemlerde ödeme yapılacak şekilde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle vergi borcu ödenebilir. Azami taksit sayısı ise 36 ay olup tecil faiz oranı yıllık %12'dir. Gerçek ve tüzel kişiler yapılandırdıkları borçlarını belirtilen sürelerde taksitli veya peşinen ödeyerek çeşitli indirimlerden de yararlanabilir.

Vergi borcu yapılandırması nasıl bozulur?

Vergi borcu bulunan gerçek ya da tüzel kişi ilk iki taksiti zamanında ödemezse borç yapılandırması otomatik olarak bozulur.  İlk iki taksiti zamanında ödeyen mükellefler ödeme takvimi içerisinde ikiden daha az taksiti zamanında ödemezse yapılandırma bozulmaz. Geç kalınan ödemeler için ise ekstra olarak gecikme zammı mükelleften tahsil edilir. Eğer yapılandırma yapan kişi ikiden fazla taksiti zamanında ödemezse vergi yapılandırması hakkını tamamen kaybetmiş olur. 

Borç yapılandırma işleminin avantajları nelerdir?

Borç yapılandırma işlemi gerçek ve tüzel kişiler için beraberinde pek çok avantajı getirir. Bu avantajlardan bazıları şöyle sıralanabilir;

 1. Vergi aslına bağlı olan cezaların tamamı silinir.
 2. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise yarısı silinir. 
 3. Daha yüksek oranı gecikme faizi ve gecikme zammından kurtulabilirsiniz.
 4. Daha düşük olan ÜFE aylık değişim oranına göre faiz ödemesinden yararlanabilirsiniz.
 5. Vergi borcu yapılandırdıktan sonra ilk taksit ödemesinde borcun tamamını öderseniz faiz indirimi almaya hak kazanırsınız.

6. İştirak nedeniyle kesilen vergi  cezalarının %50'si silinir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?