Kapat

Yıllık izin süreleri nasıl hesaplanıyor?

Herhangi bir iş yerinde aktif olarak çalışan kişilerin işe başladıkları tarih baz alınarak izin süreleri hesaplanıyor.

12.05.2022

Yıllık izin süreleri nasıl hesaplanıyor?

Herhangi bir iş yerinde aktif olarak çalışan kişilerin işe başladıkları tarih baz alınarak izin süreleri hesaplanıyor. Eğer personel deneme sürecinden geçerek işe alındıysa, bu süreç de hesaplamaya dahil oluyor. Aynı iş yerinde bir yıllık aktif çalışma süresini doldurmayanlar ücretli izin hakkından yararlanamıyor. Bunlara ek olarak personel izin hakkı hesabı yaparken, farklı departmanlardaki çalışmalar da süreye dahil ediliyor. Herhangi bir şart olmamakla birlikte aralıklı çalışmalar da izin günü hesaplamasında dikkat edilen unsurlar arasında yer alıyor.

 

Yıllık izin kullanımı için belirli kriterler yasal olarak geçerliliğini koruyor. Bunların başında yıllık izin hakkından vazgeçilemediği geliyor. Personel yüksek bir ücret karşılığında çalışma talebinde bulunamadığı gibi bu tür sözleşmelerin geçersiz kabul edildiği de biliniyor. İş anlaşması devam ederken kullanılmayan izin döneminde yıllık izin ücreti altında yapılan ödemeler avans olarak geçerliliğini koruyor. Herhangi bir sebepten dolayı sözleşmenin sona ermesine karşılık, eğer işçi izin hakkını kullanmadıysa sözleşme iptal tarihine ek olarak izin gününün ücreti personele ödeniyor.

 

Dönemsel veya kampanya işlerinde çalışan personeller ise yıllık izinden yararlanmıyor. Eğer 330 gün yani 11 aylık süreyi dolduracak şekilde mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışıldıysa, personel yıllık izin kullanmaya hak kazanıyor. Bu hak 9 ay ve üzeri çalışan kişiler için de geçerliliğini koruyor. Ayrıca her yıl çalışma dönemi olarak belirlenen süre dışında da çalışıldıysa, kısıtlı çalışma süresi yılık izin ücreti hesabında göz önünde bulunduruluyor. Bunlara ek olarak yıllık izinde personelin başka bir işte çalışması da yasaklar arasında yerini alıyor. Çalışma tespit edildiği takdirde izin sürecinde ödenen ücret iş veren tarafından geri alınabiliyor.

 

Yıllık izin süreleri nasıl kullanılır?

 

Yıllık izin kullanımının birincil esası tek seferde tüm sürenin kullanılması. Ancak çoğu zaman personel ve işveren arasında anlaşma sağlandığı zaman izin hakkı bölünerek de kullanılabiliyor. Böyle durumlar personel 10 günlük izni aralıksız kullandıktan sonra kalan izin süresini 1 - 2 gün olacak şekilde kullanabiliyor. Yıllık iznin kullanılma zamanı ise işverenin kabul edeceği döneme göre netlik kazanıyor. İşveren, insan kaynakları departmanına ileterek personele istediği dönemde yıllık izin kullandırabiliyor. Bu aşamada bilinmesi gereken bir diğer nokta ise işçi, eğer işveren bilgisi dahilinde yıllık izne çıkarsa, devamsızlık durumu oluşuyor ve inisiyatif geçerli olmuyor.

 

Yıllık izin kullanılırken denk gelebilecek olan resmi veya dini bayramlar, hafta tatilleri izin süresine dahil olmuyor. Ayrıca personel bulunduğu şehrin dışında izin süresini geçireceğini belirttiği takdirde 4 günlük yol izni de ek olarak verilebiliyor. 4857 sayılı iş kanununa göre personel izin kullanımında 5 yıllık zamanaşımı süresini de belirlemiş oluyor. 5 yıllık süre içerisinde kullanılmayan izinler, zamanaşımı olarak kabul ediliyor ve işveren bu zaman içerisindeki izinlerin ücretini personele ödüyor.

 

Yıllık ücretli izin süreleri

 

İşe başlanan tarihten itibaren (deneme süresi de dahil olmak üzere), minimum 1 sene çalışan personeller yıllık izin kullanabiliyor. Bir seneden az çalışmış, henüz yılını doldurmamış kişiler ücretli yıllık izin hakkını kullanamıyor. Bu süre ayrıca işverenin farklı iş yerlerinde geçen çalışmaları birleştirerek de dikkate alınıyor. Bu çalışmaların kesintisiz olması şart değil. Aralıklı çalışmalar sonucunda da yıllık izin süresi hesaplanabiliyor.

 

Bu koşullar dahilinde;

 

  • 1 - 5 yıl arasında çalışan kişilere 14 günden az,
  • 5 yıl üzeri - 15 yıl altı olan kişilere 20 günden az,
  • 15 yıl ve üzeri olanlar için de 26 günden az yıllık izin verilemez.

 

Belirlenen bu yıllık izin süreleri, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmelerine göre artırılabiliyor. 18 ve altındaki yaş grubunda olan işçilerin ise yıllık ücretli izin süreleri 20 günden az olamıyor.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?