Close
Teklif Alın

Talebiniz alınmıştır, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Kapat
19.10.2021

Birleşme Duyurusu - 19.10.2021

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.’nin Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvurumuz "olumlu" sonuçlanmıştır. Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 15/10/2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-11853 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metni, duyuru metni ekleri ve birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesi linktedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?
eLogo Çevrimiçi