Close
Teklif Alın

Talebiniz alınmıştır, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Kapat

e-İrsaliye nedir, kimler kullanmak zorundadır?

e-Dönüşüm uygulamalarından biri olan e-İrsaliye uygulaması, zorunlu hale getirilen elektronik uygulamalardan biridir.

20.04.2022

e-İrsaliye nedir, kimler kullanmak zorundadır?

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenen, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki nitelikleri taşıyan elektronik bir belgedir. Elektronik irsaliye uygulamasına ait standartlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu uygulama, elektronik bir sistem üzerinde düzenlenir ve alıcısına dijital yollarla iletilir.

e-İrsaliye, taşınacak olan malın sevki sürecinde kullanılan bir belgedir. Özellikleri bakımından kâğıt irsaliye ile aralarında herhangi bir fark bulunmayan elektronik irsaliye, genelde sevk irsaliyesi yerine geçer.

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

Elektronik irsaliye kullanımının kâğıt irsaliyeye göre birtakım avantajları bulunur. Bunlar:

 • Kâğıt ve mürekkep gibi kullanımını azaltarak doğanın korunmasına yardımcı olur.
 • Dijital ortamda oluşturulan irsaliyelerin erişimi ve arşivlenmesi daha kolaydır.
 • Baskı işlemleri ve kargolama gibi zorunlulukları ortadan kaldırarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf etmenize yardımcı olur.
 • Dijital ortamda oluşturulan irsaliyelerin alıcıya iletilmesi de oldukça hızlı olduğundan genel süreci daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.
 • Sistem entegrasyonu sayesinde şirketler elektronik irsaliye uygulamasını muhasebe sistemlerine entegre ederek süreçleri bir nokta üzerinden yönetme imkânı bulurlar.

Kimler e-İrsaliye Kullanmak Zorundadır?

 • e-Fatura uygulamasında kaydı bulunanlar ve 2018 ya da takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzerinde bulunanlar,
 • Özel Tüketim Kanunu’nda yer alan (I) sayılı listede geçen malların imal, ithal ve teslim edilmesi gibi faaliyetler sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans almış olan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan (III) sayılı listede geçen malların imal, inşa ve ithal edilmesi ve ana bayi & distribütör biçiminde pazarlanmasını sağlayan mükellefler,
 • 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre işletme ruhsatı ya da sertifikasına sahip olanlar ve işletme ruhsatı ya da sertifikasına sahip olanlar ile yapılan sözleşmeye dayanarak maden üretim faaliyetlerinde yer alan gerçek ve tüzel kişi olan mükellefler,
 • 4634 Sayılı Şeker Kanunu’nun 2. maddesinin E bendinde yer verilen tanıma uygun şekilde şeker imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kaydı olan mükelleflerden demir, çelik ile demir ya da çelikten yapılmış eşyaların imal, ithal ve ihraç edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren mükellefler,
 • Gübre üretimi ve tüketiminin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınması konusunda oluşturulan Gübre Takip Sistemi’nde kayıtlı bulunan mükellefler,
 • 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticareti Düzenlemesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince komisyoncu ya da tüccar olarak meyve ve sebze ticareti ile uğraşan mükellefler e-İrsaliye uygulamasına dahil olmalıdır.

e-İrsaliye Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükelleflerin e-İrsaliye kesmek için uygulayabileceği birden fazla yöntem mevcuttur. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Mükelleflerin bilgi işlem sistemleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi arasında sağlanacak entegrasyon ile,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan e-İrsaliye uygulamasına dair temel fonksiyonların internet üzerinden genel ulaşımı ve kullanımını sağlayan  e-Fatura internet adresinde hizmete açık bulunan GİB Portalı ile,
 • GİB tarafından onaylanmış olan özel entegratörlere ait sistemler aracılığı ile e-İrsaliye kesilebilir.

e-İrsaliye Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar geçiş işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. 01.07.2020 tarihi itibarı ile mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına geçerek düzenlemeleri gereken sevk irsaliyelerini elektronik ortamda oluşturup alıcıya iletmelidir.

Neden dijital dönüşüm?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?
eLogo Çevrimiçi